Επιλογή `Αναγνώρισή μου σε αυτό τον υπολογιστή`

Επιλέξτε το `Αναγνώρισή μου σε αυτό τον υπολογιστή` αν επιθυμείτε να συνδέεστε αυτόματα στον υπολογιστή στο μέλλον. Ο λογαριασμός σας θα παραμείνει ενεργός για 45 ημέρες. Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε την επιλογή `Αναγνώρισή μου σε αυτό τον υπολογιστή`, εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή με δημόσια πρόσβαση ή πρόσβαση από περισσότερα από ένα άτομα.

Αρχική σελίδα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Website: www.tradeinn.com

Company that owns: Tradeinn (Tradeinn Retail Services SL).

Company Adress: C/ Pirineus, 9, 17460 Celrà (Girona), Spain.

www.tradeinn.com

Managing Director: Juan David Martin Gaya

Commercial Register: Registre mercantil de Girona - tomo 1123 / folio 108 / hoja GI20086 - Inscripción 1ª

VAT identification number: ESB17527524

Legally responsible for the content of this website: David Martin Gaya

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Tradeinn Retail Services S.L. δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να παρασχεθούν οι υπηρεσίες ή / και να παραδοθούν τα ζητούμενα προϊόντα εάν κάνετε μια αγορά και προκειμένου να διευκολυνθούν, ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα, εμπορικές πληροφορίες.

Ο υπεύθυνος για αυτές τις επεξεργασίες είναι η Tradeinn Retail Services S.L. με έδρα το C / Pirineus, 9, 17460 Celrà (Girona), Ισπανία. Τηλέφωνο: +34 93 220 00 89.

Ο εκπρόσωπος της προστασίας των δεδομένων της Tradeinn Retail Services S.L. (DPD) είναι η Juan David Martin Gaya, αυτό είναι το άτομο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αντιπρόσωπο προστασίας δεδομένων της Tradeinn Retail Services S.L. (DPD) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: lopd@tradeinn.com.

Η νομική βάση της επεξεργασίας σε περίπτωση που είστε πελάτης είναι η εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Η νομική βάση των εμπορικών πληροφοριών είναι η ρητή συγκατάθεσή σας, διότι όταν κάνετε εγγραφή, μας δίνετε ρητή εξουσιοδότηση για να σας αποστείλουμε εμπορικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα.

Όποτε το επιθυμείτε, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο μας και να ανακαλέσετε αυτή τη ρητή συγκατάθεση για να σταματήσετε να λαμβάνετε αυτόν τον τύπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή, μέσω της ενότητας ´Ο λογαριασμός μου´ ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που είναι διαθέσιμος σε όλα τα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Tradeinn Retail Services S.L.

Κατά την εγγραφή σας, συμφωνείτε να μας παράσχετε έγκυρα προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν την παροχή της υπηρεσίας από την Tradeinn Retail Services S.L. και τη σωστή αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να μας παράσχετε είναι απαραίτητα για την αποστολή των πληροφοριών ή / και των παραγγελιών καθώς και την προετοιμασία των τιμολογίων.

Η απουσία αυτών των δεδομένων ή η ανακρίβεια τους θα οδηγήσει στην αδυναμία αποστολής πληροφοριών ή / και παράδοσης παραγγελιών. Εάν για αυτό τον λόγο δεν είναι δυνατή η παράδοση μιας παραγγελίας, τότε αυτή θα ακυρωθεί αυτόματα.

Μόνο η Tradeinn Retail Services S.L. θα είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Τα δεδομένα που παρέχετε αποθηκεύονται σε αρχείο που ανήκει στην Tradeinn Retail Services S.L. που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων.

Η Tradeinn Retail Services S.L δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου αυτών των δεδομένων, καθώς και να τα χειρίζεται με εμπιστευτικότητα, αναλαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή αλλοίωσης, απώλειας, επεξεργασίας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/67 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Επίσης, η Tradeinn Retail Services S.L. δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άλλους εκτός από τον σκοπό της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω των ιστοσελίδων της ή των εμπορικών δελτίων της, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για προσφορές προϊόντων για άμεση πώληση μέσω του διαδικτύου και μη διαβίβασή τους σε τρίτους, εκτός αν αναγκαστικά παρεμβαίνουν στην εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δίνετε την ρητή συγκατάθεσή σας ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να μπορούν να κοινοποιηθούν ή / και να μεταφερθούν διεθνώς σε άλλες εταιρείες του ομίλου ή σε θυγατρικές εταιρείες της Tradeinn Retail Services SL, για τους σκοπούς που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Με τον ίδιο τρόπο, συμφωνείτε ρητά με τη μεταφορά ή / και τη διεθνή μεταφορά των δεδομένων σας σε εταιρείες με τις οποίες είναι απαραίτητο να μοιραστείτε τα δεδομένα σας για την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας ή την αποστολή πληροφοριών, όπως εταιρείες μεταφορών, εταιρείες πακέτων, ανταλλαγής μηνυμάτων, πληρωμής, εφοδιαστικές, επαγγελματικές υπηρεσίες φιλοξενίας και διαχείρισης δεδομένων, online παροχείς συνομιλίας, υπηρεσίες web analytics, κλπ. Ενημερώνεστε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν ή θα μεταφερθούν σε αυτές τις εταιρείες.

Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με υπογεγραμμένο έγγραφο με την ένδειξη ´ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ´, απευθυνόμενο στην Tradeinn Retail Services S.L.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς, να τις διορθώσετε, να τις καταργήσετε, να αντιταχθείτε στη επεξεργασία τους, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επικοινωνήσετε μόνο στέλνοντας ένα υπογεγραμμένο έγγραφο, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε έγκυρου επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητά σας και στο: Tradeinn Retail Services S.L. C / Pirineus, 9. 17460 Celra. Χιρόνα - Ισπανία. Ή με email στο lopd@tradeinn.com.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτηση σε μια αρχή ελέγχου, όπως την ισπανική υπηρεσία προστασίας δεδομένων.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Όμιλος Tradeinn Retail Services S.L. έχει αποκλειστικά δικαιώματα σε όλο το περιεχόμενο και τη χρήση των καταστημάτων μας ιστοσελίδα, γραφικά, εικόνες, κείμενα, λογότυπα, εικόνες GIF και εικόνες με εξαίρεση τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή το περιεχόμενο που σχετίζονται με τα καταστήματα ή προϊόντα που αναφέρονται. Η αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, αναμετάδοση ή δημοσίευση αυτών των στοιχείων απαγορεύεται αυστηρά χωρίς προηγουμένως γραπτή συμφωνία της εταιρείας Tradeinn Retail Services S.L.

4. COOKIES

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookies αλλά και τρίτων για να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και για να σας προσφέρουμε πληροφορίες και διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν. Εάν συνεχίσετε την περιήγηση, θεωρούμε ότι αποδέχεστε τη χρήση τους. Μπορείτε πάντα να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να μην είναι καταχωρημένα. Μπορείτε να βρείτε πώς να το κάνετε αυτό σε αυτή τη σελίδα.

Τι είναι ένα cookie;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Αυτό το αρχείο κειμένου αποθηκεύει πληροφορίες που μπορούν να διαβαστούν από την ιστοσελίδα όταν την επισκεφτείτε ξανά αργότερα. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα επειδή διαφορετικά η ιστοσελίδα δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά. Αυτά τα μικρά αρχεία κειμένου συνδέονται με έναν ανώνυμο χρήστη χωρίς τη δυνατότητα αναγνώρισης προσωπικών δεδομένων από αυτόν. Αυτά τα cookies δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά. Σε γενικές γραμμές, τα αρχεία αυτά συσχετίζονται με το αναγνωριστικό μιας συσκευής (IP), αλλά όχι με έναν συγκεκριμένο χρήστη, οπότε αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να εξαχθούν.

Είδη και σκοποί των cookies:

Tradeinn Retail Services S.L. χρησιμοποιεί cookies για να μας βοηθήσει να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη προσαρμοσμένη στις προσωπικές προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιώντας cookies η Tradeinn Retail Services S.L. βεβαιώνεται ότι δεν θα λαμβάνετε ή δεν θα χρειάζεται να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Tradeinn. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ιστοσελίδων. Για παράδειγμα, τα cookies διευκολύνουν τη διαδικασία πληρωμής ή σας βοηθούν να βρείτε πιο γρήγορα ένα συγκεκριμένο είδος ρούχων.

Η παρακάτω λίστα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε:

Τα δικά μας cookies είναι αυτά που αποστέλλονται στον υπολογιστή του χρήστη από υπολογιστές που διαχειρίζεται η Tradeinn Retail Services S.L. και από τα οποία παρέχεται η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης.

Τα cookies τρίτων είναι εκείνα που αποστέλλονται στον υπολογιστή του χρήστη από έναν υπολογιστή ο οποίος δεν διαχειρίζεται η Tradeinn Retail Services S.L., όπως ένα κοινωνικό δίκτυο.

Συλλέγουμε δεδομένα περιήγησης με μη ανώνυμο τρόπο για να αναλύσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε από το πρόγραμμα περιήγησής σας και για να βελτιώσουμε έτσι την εμπειρία περιήγησης στα καταστήματά μας.

Χρησιμοποιούμε τα τοπικά cookies αποθήκευσης, PHPSESSID, SERVERID, _atuvc, barra_cookies, cookie_cart, cookie_cart_total, datostransporte, nospeeder και tradenewsletter. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα. Χωρίς αυτά, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία στο καλάθι ή στο ταμείο.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα δικά της εξατομικευμένα cookies που επιτρέπουν στο χρήστη να διαμορφώνει στοιχεία όπως τη γλώσσα ή τη χώρα αποστολής, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μία καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies μέτρησης που μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση της χρήσης που κάνουν οι χρήστες της υπηρεσίας μας. Η πλοήγησή σας αναλύεται μέσω της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσφορά προϊόντων και η υπηρεσία.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης Google Analytics και Google Adwords cookies, και συγκεκριμένα cookies _utma, _utmb, _utmc και _utmz. Αυτή είναι μια web analytics υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc. ('Google' από τώρα και στο εξής). Το Google Analytics και το Google Adwords χρησιμοποιούν cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και τα οποία βοηθούν τον ιστό να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως τη γλώσσα που προτιμάτε ή τη χώρα αποστολής, το οποίο μπορεί να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνει τον ιστό πιο χρήσιμο για εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google στους διακομιστές της. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, να προβεί σε αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και να παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστού στο διαδίκτυο. Η Google δεν θα συσχετίσει την IP διεύθυνσή σας με άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να έχει η Google. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

- Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookie;

Μπορείτε να τροποποιήσετε τον browser σας για να απενεργοποιήσετε cookies. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Παρακαλώ σημειώστε: εάν απενεργοποιήσετε cookies, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας δεν θα είναι πλέον να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Ανάλογα με το web browser που χρησιμοποιείτε είναι δυνατόν να ελέγχει πώς τα cookies που χρησιμοποιούνται, ή να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς να ελέγχουν τη χρήση των cookies, ή να διαγράψετε cookies από τον υπολογιστή σας σε http://www.aboutcookies.org (μόνο στα Αγγλικά).

Firefox: (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)

Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

Internet Explorer: (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Safari: (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_GB&locale=en_GB)

5. FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί κοινωνικά πρόσθετα ('Plugins') του κοινωνικού δικτύου facebook.com, το οποίο λειτουργεί από την εταιρία Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Τα plugins επισημαίνονται με το λογότυπο Facebook ή με τις λέξεις 'Social Plugin Facebook'.

Εάν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες μας, η οποία περιέχει ένα τέτοιο plugin, το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του Plugin μεταφέρεται απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και είναι ενσωματωμένο στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Tradeinn Retail Services S.L. δεν επηρεάζει τη επεξεργασία των δεδομένων που κάνει το Facebook μέσω αυτού του συμπληρώματος και σας ενημερώνουμε όπως το γνωρίζουμε.

Με την ενσωμάτωση του plugin, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι μία ιστοσελίδα μας έχει δεχθεί μία επίσκεψη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας στο λογαριασμό σας. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα το επιβεβαιώνετε κάνοντας ένα 'Like' ή κάνοντας ένα σχόλιο. οι αντίστοιχες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας αποστέλλονται απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται και εκεί επίσης.

Για να μάθετε το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σας και τις πιθανές ρυθμίσεις όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook.

Κλείσιμο